บริษัท ออโต้เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้นำเข้าสินค้านวัตกรรมใหม่ วัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนสินค้า เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น เครื่องดึงรอยบุบตัวถัง
มิราเคิล ซิสเต็มส์ (Miracle System) จากประเทศญี่ปุ่น
 
 
.
 
.
.
.